Olivias Byssa
sjösektionnens rustmästeri

Vilka är Byssan?

Olivas byssa är sjösektionens rustmästeri och är ansvariga för att grilla hambörgare på olika evenemang
så de så!